'On ne voit bien qu'avec le coeur
.

L' essentiel est invisible pour les yeux'
Antoine de Saint-Exupéry


Rotterdam, december 2009

Geachte Mevrouw, Meneer
"Alleen met het hart kun je goed zien", schreef de Saint-Exupéry in zijn boek
De Kleine Prins. Dit is een van de vele boeken die wij met liefde en enthousiasme aan u mochten verkopen. Voor de aankoop van dit boek en alle andere boeken in het afgelopen jaar willen wij u van harte bedanken.
**
De vijfde planeet was héél bijzonder. Het was de kleinste van allemaal. Er was

maar net genoeg ruimte voor een lantaarn en een lantaarnopsteker. De kleine prins begreep maar niet waarvoor een lantaarn en een opsteker wel konden dienen, ergens in het luchtruim op een planeet zonder huis of bevolking. Maar toch zei hij tegen zichzelf: 'Die lantaarnopsteker is misschien wel dwaas, maar toch altijd minder dwaas dan de koning, de ijdeltuit, de zakenman, of de dronkaard. Zijn werk heeft tenminste zin. Wanneer hij zijn lantaarn aansteekt, maakt hij als het ware een nieuwe ster of bloem. Als zijn lantaarn dooft, slaapt de bloem of ster in. Het is een mooie bezigheid - en ook werkelijk nuttig, omdat het zo mooi is.` **

Ook in het komende jaar zullen wij u weer graag helpen bij de aankoop van uw boeken.
Uw trouw aan ons maakt dat ons werk een mooie, zinvolle en nuttige bezigheid blijft.


Wij wensen u en de uwen een voorspoedig 2010
Marga, Miriam, Herma, Tini en Bep

** Uit de Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry
uitgeverij Ad Donker Rotterdam