Rotterdam, december 2018.


De dagen worden korter, de temperaturen dalen en dat duidt op het naderende einde van 2018. Dit is voor de dames van Amesz het moment om terug te kijken en vooruit te blikken.
Wij kijken terug op enkele speciale momenten zoals de lezing van Tania Heimans en Diergaarde Blijdorp directeur Erik Zevenbergen tijdens de Boekenweek en de avond waarop Max Christern Alexander Rinnooy Kan interviewde omtrent zijn boek “Bordjes duiken”. Tevens denken wij met enorm veel plezier terug aan het bezoeken van en de verkoop op acht basisscholen tijdens de Kinderboekenweek.
2018 is weer een prachtige boekenjaar geweest met de mooie romans van Jane Gardam, de verhalen van Pieter Waterdrinker en het prachtige fotoboek van Jimmy Nelson, Homage to Humanity. Natuurlijk past ook het bijzondere jeugdboek Lampje van Annet Schaap dat de Gouden Griffel won in deze opsomming.

Welke boeken kunnen we verwachten in 2019? Deel 5 van Elisabeth Howard’s Cazalets maakt de reeks compleet. Elsbeth Etty schrijft een biografie over Willem Wilmink en van Bart van Loo zal het langverwachte nieuwe boek, De Bourgondiërs verschijnen. In het Rembrandtjaar verschijnen meerdere boeken over deze meesterschilder waaronder Machiel Bosman’s Rembrandts val.
De Wet op de vaste boekenprijs staat in 2019 weer op de politieke agenda. Wij hopen van harte dat deze wet gehandhaafd blijft, want voor kleine zelfstandige boekverkopers, zoals wij zijn, is de vaste prijs van levensbelang. Wanneer de vaste boekenprijs wordt afgeschaft zal dit resulteren in een verschraling van het boekenaanbod. Bovendien wordt het voor grote winkels makkelijk te stunten met prijzen. Wij vrezen dat wij daar als kleine boekhandel de dupe van worden. Wij wachten dus in spanning af.
Het afgelopen jaar hebben wij u mogen verwelkomen in onze winkel en mogen helpen bij de aanschaf van uw boeken. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
Wij wensen u en de uwen sfeervolle feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar toe.