Een wijd land. Koningsoord in Brabant.


door Bep van Muilekom en Tinelou van der Elsken
Publicatie in december 2008 door Valkhof Pers. Prijs €22,50

De tekst is geschreven door Bep van Muilekom en de eigenzinnige foto’s zijn gemaakt door Tinelou van der Elsken. Woord en beeld rijmen met elkaar: beide werpen licht op de kern van het trappistinnenleven van vandaag en van alle tijden. Dit boek gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijks bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij veel gasten van de abdij opkomen. Wat speelt zich af achter de geheimzinnige muren? Wat (of Wie) beweegt de zusters, zelfbewuste vrouwen van deze tijd, om voor deze oeroude levensvorm te kiezen? Wat is hun ideaal en hoe verhoudt zich dit tot het leven in dorp en wereld? Leven in een klooster is een geconcentreerde vorm van gewoon leven. Al wat menselijk en kleinmenselijk is, het hele rijk geschakeerde palet van ervaringen en gevoelens, goed en kwaad, is er te vinden. In deze besloten wereld zoeken de zusters naar het wijde land van de liefde, want waar vriendschap is en liefde, daar is God, zo zingen zij. Dit verhaal gaat over de ervaringen van een gemeenschap. Het verleden wordt beschreven in de levendige woorden van de zusters zelf. Ook voor de persoonlijke verhalen van dorpelingen, gasten en werkers is ruimte gemaakt. Zij geven in alle eenvoud waarin God zich openbaart een beeld van de vruchtbare verhoudingen tussen een abdij en haar omgeving.
De foto’s in dit boek zijn geen illustraties bij het geschreven, maar zij vertellen een zelfstandig verhaal in beelden. Tinelou van der Elsken heeft een unieke bewegingsvrijheid genoten in de abdij. Ze sloop door de krochten van het slot en kroop in kelders over de fundamenten. Zij fotografeerde de Voetwassing op Witte Donderdag, was aanwezig tijdens een intiem begrafenisritueel en betrapte werkende, spelende en mediterende zusters op heterdaad. Ze laat zien hoe de plechtstatige, liturgische momenten worden gevolgd door basale schoonmaakwerkzaamheden. Zij volgt het verglijdende licht in de kerk, toont de glans van een zachtmoedig gelaat, legt overal sprekende details van het gebouw vast en laat de beweeglijkheid en verscheidenheid in het voor kerkgangers zo homogeen ogende koor zien. Haar foto’s getuigen van een haarscherp oog voor compositie en een gepassioneerde toewijding en betrokkenheid bij dit project.